การออกแบบที่มีสิทธิบัตร
Patented Design

ส่วนโค้งสูงของพื้นรองเท้า เป็นการออกแบบเพื่อรองรับและมีความเหมาะสมกับทุกรูปแบบเท้าแต่ละคน

A unique patented design with the revolutionary OOfoam compound conforms to all foot types.
High arches to flat feet have found the OOFOS footwear very comfortable to their foot.

patented design

Comments are closed.

Tel: 02-862-4700

Mail : oofos.th@gmail.com