อูโฟส ประเทศไทย ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย

 ส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

สู่สวรรคาลัย

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทีมงานอูโฟส ประเทศไทย